Aktuelt:
Velkommen til nettsida vår
Oppdatert 09.03.2019
Webredaktør: Odd Bjørkli
Historielaget Mostadmark Jernverks Venner 
ble stiftet i 1985.
 

Lagets formål er å ta vare på restene etter jernverket som lå ved utløpet av Foldsjøen, og å stille dette på best mulig måte til disposisjon for friluftsliv og studieformål.

Laget har et museum i Contoir-bygningen som ligger på jernverkets område. Her holder man  åpent museum og serverer vafler og kaffe alle søndager i juli og august. Fra tid til annen arrangeres  "Åpen Dag" med “Historisk Skuespill” og aktiviteter for barn og voksne.
Vi ønsker oss selvfølgelig så mange gjester som mulig, også gjerne gjennom avtalte arrangementer og  omvisninger.
For avtale, ta kontakt på tlf: 928 03 921
Copyright © : Historielaget Mostadmark Jernverks Venner
mostadmark_jernverk001018.jpg
Short Info
Kurz Info
mostadmark_jernverk001017.jpg mostadmark_jernverk001016.jpg
20.09.15
 
   Lagets 30-års JUBILEUM ble feiret 6. og 13. sept.
 
mostadmark_jernverk001014.jpg
Søkefelt for denne nettsida
mostadmark_jernverk001013.jpg
19. nov. 2018 

          ÅRBOK 2018

mostadmark_jernverk001006.jpg mostadmark_jernverk001004.jpg

09.04.2019

Helt siden 2002 har historielaget arbeidet med planer om et vernebygg over masovnsruinen på det nedre verksområdet.

Av de masovnene som ble bygget for den stadig voksende bergverksvirksomheten i Norge på 1600-tallet, så er denne ved Mostadmark Jernverk den eldste som det ennå finnes rester av.

Vi har nå fått byggetillatelse fra Malvik Kommune til å oppføre et slikt bygg.

Arkitekt Roger Snustad har tegnet et lavo-formet bygg, som vi vil oppføre som et stålskjelett  med kledning i impregnert treverk Bilde over viser en skisse av bygget.

Vi søkte Kulturavdelinga i Sør-Trøndelag Fylkeskommune om et tilskudd til dette byggearbeidet, - og fikk på høsten 2018 tilsagn om 50.000 kroner. Dette er tenkt å skulle dette en betydelig andel av materiell-kostnadene.

Arbeidet ser vi for oss å få gjennomført med utsrakt bruk av dugnads-innsats. Derfor håper vi på at våre medlemmer og andre interesserte melder seg på for å delta i dette viktige arbeidet.

Vernebygg over gml. masovn