Mostadmark Jernverks Venner

Dette er ei samling bilder som har tilknytning til Mostadmark Jernverk

Modell

Foto Odd Bjørkli

4 images

Gruver ved Svetjønna

Foto:Odd Bjørkli

8 images

Nygruvkjølen

Foto: Odd Bjørkli

4 images

Klepptjønngruva

Foto: Odd Bjørkli

7 images

20 år jubileum 2005

Foto: Odd Bjørkli

7 images

Kulturminnedag 2010

Foto: Odd Bjørkli

32 images

Kulturminnedag 2003

Foto: Odd Bjørkli

10 images

Ljusnedal Bruk

Foto: Odd Bjørkli

25 images

Tømme Heingruva 2006

Foto: Trygve Molund

55 images

Kullmiler

Foto: Odd Bjørkli

4 images

Laboratoriedag NTNU

Foto: Odd Bjørkli

27 images

Museet i Contoiret

Foto: Odd Bjørkli

36 images

Ornamentikk på ovner

Foto: Odd Bjørkli

12 images

Onsdagstreff Stjørdal Museum 2015

Foto: Odd Bjørkli

7 images

Skolebesøk Hvik UngdSkole 2012

Foto: Hommelvik Ungdomsskole

33 images

Handkvern fra Raumydalen

Foto Odd Bjørkli

2 images

Slipestein

Foto Odd Bjørkli

3 images

Gruvevandring 060915

Foto: Odd Bjørkli

19 images

30 aars jubileum 130915

Foto: Odd Bjørkli og Joar T Brobak

20 images

Vikinger ved Nævra

Foto: Odd Bjørkli

36 images

Ekskursjon til Gruva på Grønøya

Foto Odd Bjørkli og Gisle Rø

37 images

Tynsling og Sliping sept. 2016

Foto: Odd Bjørkli

6 images