Hommelvik Ungdomsskole har i en årrekke hatt et samarbeidsprosjekt med Historielaget  Mostadmark Jernverks Venner.Prosjektet støttes og er inspirert av den nasjonale skolesatsinga : 

DEN NATURLIGE SKOLESEKKEN

som skal bidra til at barn og unge gjennom opplæringa får kunnskap og bevissthet om bærekraftig utvikling og klodens miljøutfordringer. Fra 2018 har også Vikhammer Ungdomskole fulgt det samme opplegget. 

Med vekt på fagene: naturfag, samfunnsfag,  kunst og håndverk har man utviklet et opplegg som innebærer at alle elevene i 8. klasse får et dagsbesøk på museumsområdet ved  Mostadmark Jernverk.  Gjennom ulike aktiviteter på en rekke forskjellige «stasjoner» lærer elevene om jernverkets virksomhet og historie. De får også et innblikk i de fysiske egenskapene jernet har.

Overordna målsetning for dette samarbeidet er at elevene skal:

-        få et bevisst forhold til egen lokalhistorie

-        stimuleres til engasjement og aktiv deltakelse

-       lære å ta vare på kulturminner

-        se sammenheng mellom fortid, nåtid og framtid i et bærekraftig perspektiv.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Før besøksdagen forbereder elevene seg ved å arbeide med oppgaver knyttet til jernverket i ulike fag på skolen: - jernutvinning og jernets egenskaper, - industrireising i Norge, - bærekraftig skogsdrift og økologi.

Eksempler på aktiviteter elevene får ta del i:

-       Prøve ut jernets egenskaper i smia sammen med en kyndig smed. De får smi små gjenstander så som hjerter og ringer.

-       Konkurranse i å slå store jernspiker inn i en tømmerstokk  med færrest mulig slag.

-       De avlegger opptaksprøve som «køldreng» på verket ved å balansere store trillebårlass langs en planke.

-       De får demonstrert hvordan man herder stål som så kan slipes til en skarp egg.

-        Praktisk prøve på hvordan vektstangprinsippet fungerer.

-        De får høre historier fra livet på verket og i boplassene i området rundt, der arbeidsfolket bodde.

-        De få servert vafler stekt i gammelt vaffeljern som oppbevares på museet.

-        Støpeprosess blir vist ved at man smelter bly og støper geværkuler for bruk i gamle svartkrutt-våpen.

-        Elevene framfører et lite skuespill (som de har forberedt på skolen)  om dagliglivet på verket for mer enn 100 år siden.

 

Sentrale aktører i dette samarbeidet mellom  skole og historielag har vært:

Malvik Kommune

Hommelvik Ungdomsskole  v/ lærerne Anne-Lise Fagerheim og Lisbeth Seljeli.  Kontakttelefon: 73972450

Historielaget Mostadmark Jernverks Venner.

Professor emeritus i metallurgi ved NTNU Arne Espelund

Smed Sverre Rødven

Kunsthåndverker Randi Johansen Perrau

 
SAMARBEID MED UNGDOMSKOLENE I MALVIK
mostadmark_jernverk012003.jpg